Mehmet İhsan TEZEMİR
Birim
Genel Sekreterlik
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı